Svårt att se/läsa vad det står?

Du kan enkelt zooma in på siten genom att trycka i “ctrl” samt “+” knapparna för PC/Windows eller “cmd” samt “+” för Mac. Välj minus-knappen istället för plus om du vill zooma ut igen, eller “0” för att återgå till normalläget.

27 Mar 2017

KFOs nya branschorganisation för personlig assistans

Tindra har sedan starten 2005 valt att använda sig av KFO som arbetsgivarorganisation. KFO vilar på samma grundläggande värderingar som Tindra, om alla människors rätt att leva ett självvalt liv, oberoende av funktionsvariation.

I slutet av 2013 inledde KFO ett påverkansarbete inom personlig assistans. 2016 beslutades att projektet skulle bli permanent med syftet att företräda KFOs medlemmar genom att bredda och fördjupa kontakter med myndigheter och politiker, att bedriva opinionsbildning genom aktiviteter och media samt att medverka i och lämna synpunkter i olika projekt och utredningssammanhang. Ett par av de centrala frågorna har varit ersättningsnivån för personlig assistans samt frågan om kvalitet i praktik ur den assistansberättigades perspektiv.

Under KFOdagarna den 16-17 mars tillkännagavs KFOs branschorganisation för personlig assistans nya styrelse där Tindras VD, Jonas Urkedal, blev invald som en av tio ordinarie ledamöter. Branschorganisationen kommer verka för att lyfta fram kvalitativ assistans som ett motexempel till allt negativt som sägs och skrivs om assistansen, att motverka de negativa trender som går att se i utvecklingen inom politiken, försäkringskassan och kommunerna samt mycket annat till förmån för alla som är beroende av en välfungerande personlig assistans.

“Jag hoppas kunna bidra med Tindras kunskaper och erfarenhet inom personlig assistans, kanske framförallt vårt perspektiv på etik och de grundläggande principerna om valfrihet och integritet i LSS. Jag är säker på att min roll som ledamot kommer ge mig mycket att ta med mig hem till Tindra, kunskaper och erfarenheter vi kan använda oss av i vårt utvecklingsarbete.”

– Jonas, VD 

Nedan kan du se en kort intervju med Cecilia Blank, verksamhetsansvarig på Brukarkooperativet JAG tillika en av Jonas kollegor i den nya branschorganisationens styrelse, om hennes förväntningar på det kommande arbetet.