Svårt att se/läsa vad det står?

Du kan enkelt zooma in på siten genom att trycka i “ctrl” samt “+” knapparna för PC/Windows eller “cmd” samt “+” för Mac. Välj minus-knappen istället för plus om du vill zooma ut igen, eller “0” för att återgå till normalläget.

29 Mar 2019

KFO-dagarna i Göteborg

I samband med Leva & Fungera-mässan i Göteborg hölls även årets KFO-dagar. Branschorganisationen för personlig assistans inom KFO (KFO-PA) slog deltagarrekord när vi under två dagar gick igenom det gångna året. Forskning om personlig assistans, den nya utredningen av yrket personlig assistent, uppdatering av Försäkringskassan och mycket mer stod på dagordningen. 

Mest intressant var de två presentationerna ur den helt nya boken “Forskning om personlig assistans – en antologi” där deltagarna vid KFO-dagarna fick lyssna till två av forskarna vars arbete presenteras i boken, John Magnus Roos och Matilda Svensson Chowdhury. Boken finns tillgänglig som PDF, klicka här för att öppna eller ladda ner den. 

Efter de spännande dagarna hade KFO-PAs styrelse årets första möte. KFOs fantastiska etiska riktlinjer reviderades och fastslogs och kommande mötestillfällen planerades in. Tindra finns genom VD Jonas Urkedal representerad i styrelsen. 

“KFO är en fantastisk arbetsgivarorganisation. Arbetet präglas av ett tydligt fokus på såväl assistansanvändares som personliga assistenters rättigheter och assistansreformens framtid och förutsättningar. Vi är extra stolta över de etiska riktlinjerna och kommer under året arbeta för att dessa ska uppmärksammas och spridas inom branschen, naturligtvis först och främst till och bland KFOs medlemsorganisationer” – Jonas, VD