Svårt att se/läsa vad det står?

Du kan enkelt zooma in på siten genom att trycka i “ctrl” samt “+” knapparna för PC/Windows eller “cmd” samt “+” för Mac. Välj minus-knappen istället för plus om du vill zooma ut igen, eller “0” för att återgå till normalläget.

Personlig assistans

Personlig assistans är en av sammanlagt tio stödinsatser i den lag som kallas LSS (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Även Socialförsäkringsbalken innehåller bestämmelser om just personlig assistans. Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till dig som har stora och varaktiga behov av hjälp med anledning av funktionsvariation.

För att du skall vara berättigad till personlig assistans krävs att dina hjälpbehov innefattar ett eller flera av de så kallade grundläggande behoven. De grundläggande behoven består av hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig med funktionsvariation.

Idag får cirka 20.000 personer i Sverige personlig assistans. För dessa personer är insatsen en förutsättning för att kunna leva som andra. Den personliga assistansen skall hjälpa dig med rätt till insatsen till en tillvaro där du ges möjligheten att göra dina egna val och leva ditt liv oberoende av funktionsvariation.

Du som gärna vill veta mer om vad Tindra kan göra för dig i assistansjuridiska frågor är välkommen att kontakta oss. Mer information om personlig assistans och hur ansökningsprocessen går till hittar hos den oberoende nyhetssajten Assistanskoll, försäkringskassan och din hemkommun

Jobba hos oss

Som medarbetare i Tindra, vare sig du är personlig assistetnt eller inom administrationen, är du vår viktigaste beståndsdel.

Läs mer

Berättelser

  • tindra14

    Här kommer du snart kunna läsa berättelser från människor med erfarenhet av Tindra, både uppdragsgivare och medarbetare.

    Läs mer