Svårt att se/läsa vad det står?

Du kan enkelt zooma in på siten genom att trycka i “ctrl” samt “+” knapparna för PC/Windows eller “cmd” samt “+” för Mac. Välj minus-knappen istället för plus om du vill zooma ut igen, eller “0” för att återgå till normalläget.

31 Oct 2016

Manifestation 3 december!

Många känner säkert till att debatten kring personlig assistans är hetare än någonsin. I och med regeringens regleringsbrev till försäkringskassan, där man bland annat ger försäkringskassan order om att minska kostnaderna för personlig assistans, är det är dags att tydligt visa att gränsen är nådd. I år har mer än 300 personer blivit av med sin personliga assistans och människor lever i rädsla och ovisshet inför framtiden.

På internationella funktionshinderdagen lördagen den 3e december anordnar RBU, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, en nationell manifestation. På olika platser runt om i vårt avlånga land anordnas demonstrationer under parollen Assistans är Frihet! Rädda LSS!

Manifestationen tar sin utgångspunkt i tre krav:

  • Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.
  • Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas och förbättras men vi accepterar inte att det ska ske genom nedskärningar i personlig assistans. Ta bort besparingsdirektiven ur utredningen.
  • Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av personlig assistans och övriga LSS i sin vardag. Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörkertal.

Demonstrationerna är på inget vis till för assistansanordnarna utan skall visa på att det är människor som i första hand drabbas när försäkringskassan och regeringen skär i assistansen. Vi är flera från kontoret som kommer delta på vår egen tid och vill uppmuntra alla som har personlig assistans eller på annat vis är engagerade i assistansen att visa sitt stöd genom att delta i en demonstration.

Vi återkommer i TindraTid och på Tindras facebooksida med ytterligare information om på vilka orter manifestationen kommer hållas.

Assistans är frihet! Rädda LSS!