Svårt att se/läsa vad det står?

Du kan enkelt zooma in på siten genom att trycka i “ctrl” samt “+” knapparna för PC/Windows eller “cmd” samt “+” för Mac. Välj minus-knappen istället för plus om du vill zooma ut igen, eller “0” för att återgå till normalläget.

Personlig assistent

Som personlig assistent utför du en av vårt samhälles viktigaste uppgifter. Genom din insats möjliggör du för din uppdragsgivare att på jämlika villkor ta del av det samhälle vi alla lever i. För vissa innebär detta att du hjälper till med praktiska saker så som matlagning, bilkörning och hygien. För andra innebär det att du finns där som en fast punkt i tillvaron, som ett kommunikationsstöd eller som ett filter mot en omgivning som för många är svår att hantera.

Personlig assistans är så väldigt mycket och samtidigt så grundläggande. Utan personliga assistenter försvinner möjligheten för tiotusentals människor att leva, lyckas och misslyckas precis som vi alla har rätt till.

På Tindra letar vi efter de allra bästa personliga assistenterna. Eftersom det är våra uppdragsgivare som behöver hjälpen är det naturligtvis deras behov och önskemål som styr rekryteringen. Tindra bidrar med sin kunskap och erfarenhet av att matcha rätt personliga assistent med rätt uppdragsgivare och att skapa välmående och skickliga arbetslag.

I vår arbetsledning finner du struktur och tydlighet, regelbundna möten och samtal. Vi vill erbjuda dig en arbetsplats du trivs på och möjligheten att utvecklas tillsammans med oss.

Krav på utbildning/erfarenhet skiljer sig från tjänst till tjänst. Som medarbetare i Tindra genomgår du vår introduktionsutbildning, med fokus på förhållningssätt, bemötande, samt grunderna i LSS, Lex Sarah och vad det kan innebära att leva med personlig assistans.

Jobba hos oss

Som medarbetare i Tindra, vare sig du är personlig assistetnt eller inom administrationen, är du vår viktigaste beståndsdel.

Läs mer

Berättelser

  • tindra14

    Här kommer du snart kunna läsa berättelser från människor med erfarenhet av Tindra, både uppdragsgivare och medarbetare.

    Läs mer