Svårt att se/läsa vad det står?

Du kan enkelt zooma in på siten genom att trycka i “ctrl” samt “+” knapparna för PC/Windows eller “cmd” samt “+” för Mac. Välj minus-knappen istället för plus om du vill zooma ut igen, eller “0” för att återgå till normalläget.

Personal

Grupp blå - 0435-56643

Annemo Ingvarsdotter-Nil

Samordnare

0704130685

annemo@tindra-ab.se

Olof Petersson

Enhetschef

0704130684

olof@tindra-ab.se

Susanne Sator

Enhetschef

0704134903

susanne@tindra-ab.se

Annika Wretensjö

Enhetschef

0704135259

annika@tindra-ab.se

Grupp vit - 0435-56644

Monika Lehvonen

Enhetschef

0704130675

monika@tindra-ab.se

Anette Persson

Enhetschef

0704130691

anette@tindra-ab.se

Susanne Opdahl

Samordnare

0704130694

sussi@tindra-ab.se

Administration - 0435-15730

Anders Fritz

Ekonomichef

0704130686

anders@tindra-ab.se

Niels-Jakob Urkedal

Löneadministratör

0704130695

niels@tindra-ab.se

Ledning

Jonas Urkedal

VD

0704130682

jonas@tindra-ab.se